Γλώσσα

Κλάδοι και Τμήμα Νέων

Κλάδοι και Τμήμα Νέων

Κλάδος Λευκωσίας

Ο Κλάδος Λευκωσίας του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού (Κ.Ε.Σ.) ιδρύθηκε το 1950. Μέσα στα πλαίσια της ...

Περισσότερα >

Κλάδος Λεμεσού

Ο Κλάδος Λεμεσού του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού (Κ.Ε.Σ.) ιδρύθηκε το 1950.  Πρώτη Πρόεδρος του ...

Περισσότερα >

Κλάδος Αμμοχώστου

Ο Κλάδος Αμμοχώστου του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού (Κ.Ε.Σ.) ιδρύθηκε στην Αμμόχωστο το 1950 με ...

Περισσότερα >

Κλάδος Λάρνακας

Ο Κλάδος Λάρνακας του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού (Κ.Ε.Σ.) ιδρύθηκε το 1950. Προέδροι του διετέλεσαν ...

Περισσότερα >

Κλάδος Πάφου

Ο Κλάδος Πάφου του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού (Κ.Ε.Σ.) ιδρύθηκε το 1950. Πρώτη Πρόεδρός του υπήρξε η ...

Περισσότερα >

Κλάδος Κερύνειας

Ο Κλάδος Κερύνειας του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού (Κ.Ε.Σ.) ιδρύθηκε το 1950 και πρωτολειτούργησε υπό ...

Περισσότερα >

Τμήμα Νέων

Το Τμήμα Νέων του Ερυθρού Σταυρού αριθμεί, σε παγκόσμια κλίμακα, εκατομμύρια μέλη. Αποτελεί τον ...

Περισσότερα >