Γλώσσα

Οργανωτική Διάρθρωση

 


 

Την ανώτατη αρχή του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού (Κ.Ε.Σ.) αποτελεί η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) η οποία είναι, μεταξύ άλλων, και το σώμα καθορισμού πολιτικής του.  Η Γ.Σ. που εκπροσωπεί τον Κ.Ε.Σ. στο σύνολό του απαρτίζεται από τα μέλη του Συμβουλίου, τους Προέδρους των Κλάδων και του Τμήματος Νέων και τους εκλελεγμένους εκπροσώπους των Κλάδων στη Γενική Συνέλευση. Η πολιτική της Γ.Σ. υλοποιείται από το Συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται από τη Γ.Σ. και έχει όλες τις εξουσίες και αρμοδιότητες για τη διοίκηση και υλοποίηση των σκοπών του Κ.Ε.Σ.

 

Το Συμβούλιο, που αποτελείται από την Πρόεδρο και τους Αντιπροέδρους του Κ.Ε.Σ., τα μέλη που εκλέγει η Γενική Συνέλευση και τους Προέδρους και τους Ταμίες των Κλάδων και του Τμήματος Νέων. Το Συμβούλιο διορίζει τον Ταμία, τον Γενικό Διευθυντή και αναθέτει στην Εκτελεστική Επιτροπή την πάνω σε καθημερινή βάση διαχείριση και έλεγχο των υποθέσεων και της περιουσίας του Οργανισμού. 

 

Μέσα στα πλαίσια της προσπάθειας για όσο το δυνατό μεγαλύτερη αποκέντρωση, ο Κ.Ε.Σ. λειτουργεί Κλάδους σε όλες τις πόλεις της Κύπρου ενώ το Τμήμα Νέων του, οργανωμένο παγκύπρια, προσφέρει την ευκαιρία δραστηριοποίησης και προσφοράς σε όλους τους νέους που πιστεύουν και υιοθετούν τις αρχές και τους σκοπούς του Ερυθρού Σταυρού.

 

Η οργανωτική διάρθρωση του Κ.Ε.Σ. συμπληρώνεται με τη λειτουργία διαφόρων  μόνιμων και έκτακτων Επιτροπών και Υποεπιτροπών που χειρίζονται διάφορα εξειδικευμένα θέματα σε συνεργασία με τους Λειτουργούς και άλλο Προσωπικό που διορίζεται από το Συμβούλιο και μαζί με τα μέλη και εθελοντές διασφαλίζουν τη λειτουργική επάρκεια του Οργανισμού.

 

 

 

 

ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Σύμφωνα με το Άρθρο 12 (1) (α) (β)

Κυρία Φωτεινή Παπαδοπούλου, Πρόεδρος
Κυρία Λήδα Κουρσουμπά, Α' Αντιπρόεδρος
Δρ. Μουσταφά Χαμί, Β’ Αντιπρόεδρος (απεβίωσε)
Κύριος Ντίνος Χριστοφίδης, Ταμίας
Κύριος Ανδρέας Αρτέμης, Μέλος
Κυρία Αμαλία Ερωτοκρίτου, Μέλος
Κυρία Ευμορφία Φεραίου, Μέλος
Κυρία Δέσπω Φρειδερίκου, Μέλος
Κύριος Μιχαλάκης Σαρρής, Μέλος
Κύριος Χρίστος Μαυρέλλης, Μέλος 
Κύριος Τάσσος Τελεβαντίδης, Μέλος
Κύριος Κώστας Ταμπούρλας, Μέλος
Κύριος Άγγελος Νικολαϊδης, Μέλος
Κύριος Τάκης Νεοφύτου, Μέλος
Κύριος Κώστας Παντέχης, Μέλος 


Σύμφωνα με το Άρθρο 12 (1) (γ)

Κυρία Μαρίνα Δημάδη, Πρόεδρος Κλάδου Λευκωσίας

Κυρία Ολίβια Παπαδάκη, Πρόεδρος Κλάδου Λεμεσού

Κυρία Αιμιλία Βούρκα, Πρόεδρος Κλάδου Αμμοχώστου

Κυρία Λητώ Ευσταθίου, Πρόεδρος Κλάδου Λάρνακας

Κυρία Μαρία Κορακίδου, Πρόεδρος Κλάδου Πάφου

Κυρία Μάρω Χατζηστεφάνου, Πρόεδρος Κλάδου Κερύνειας

Κυρία Βανέσσα Κυπριανού, Πρόεδρος Κεντρικής Επιτροπής Τμήματος Νέων

Κυρία Λένα Πρωτοπαπά, Ταμίας Κλάδου Λευκωσίας

Κυρία Έλενα Ποταμίτου, Ταμίας Κλάδου Λεμεσού

Κυρία Πολύμνια Γλυκερίου, Ταμίας Κλάδου Αμμοχώστου

Κυρία Μαρία Θεοφύλου, Ταμίας Κλάδου Λάρνακας

Κυρία Χριστιάνα Αταλιώτη, Ταμίας Κλάδου Πάφου

Κυρία Μαρία Λοϊζή, Ταμίας Κλάδου Κερύνειας

Κύριος Αντώνης Μελάς, Ταμίας Κεντρικής Επιτροπής Τμήματος Νέων
 

Σύμφωνα με το Άρθρο 12 (2)

Μητροπολίτης Ταμασού και Ορεινής, κ.κ. Ησαϊας, Σύμβουλος

 

Σύμφωνα με το Άρθρο 12 (4)

Κυρία Χριστίνα Καπαρτή, Γενική Διευθύντρια
 

(Συνεδρία Συμβουλίου: 15 Φεβρουαρίου 2017)