Γλώσσα

ΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 

 

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
 
 
Ο Κυπριακός Ερυθρός Σταυρός δέχεται προσφορές για αγορά ακίνητης ιδιοκτησίας που βρίσκεται στην οδό Μελάθρου Ευγηρίας 2, περιοχή Χρυσοπολίτισσας στην Λάρνακα. 
 
 
Ειδικοί όροι
Το ελάχιστο αποδεκτό ποσό είναι €310.000. 
Η αγορά θα κατακυρωθεί στον προσφοροδότη με την πιο ψηλή προσφορά.
Οι προσφορές πρέπει να είναι σε κλειστό φάκελο με ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ» και να φθάσουν στα Γραφεία Διοίκησης του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού στη Λευκωσία μέχρι τις 25/1/2018. 
 
Μόνο οι προσφορές σε κλειστό φάκελο θα ληφθούν υπόψη. 
 
 
Διεύθυνση: Οδός Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού 3, 2063 Στρόβολος. 
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22504400. 

Κάνε μια εισφορά

    Ο Κυπριακός Ερυθρός ...

Περισσότερα
 €5  €10  €25
 €50  €100  €200
Θεμελιώδεις Αρχές

Θεμελιώδεις Αρχές

Ανθρωπισμός, Αμεροληψία, Ουδετερότητα, Ανεξαρτησία, ...

Περισσότερα

Εγγραφή στο Newsletter