Γλώσσα

Κενή Θέση Διερμηνέα

 
ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΡΜΗΝΕΑ
 
Ο Κυπριακός Ερυθρός Σταυρός ζητά να προσλάβει άτομο για να αναλάβει τη θέση «Διερμηνέα», στο πλαίσιο σύμβασης που χρηματοδοτείται από την Ε.Ε. (αντικείμενο: labour market integration for migrants). Η θέση είναι πλήρους απασχόλησης με έδρα τη Λευκωσία και έχει διάρκεια 9 μήνες.
 
Καθήκοντα
Παροχή υπηρεσιών διερμηνείας από την Αραβική γλώσσα (κατά προτίμηση και τη Γαλλική) στην Ελληνική ή       Αγγλική γλώσσα και αντίστροφα. 
Μετάφραση εγγράφων εφόσον απαιτηθεί.
Γνώση ηλεκτρονικού υπολογιστή.
Τήρηση κώδικα δεοντολογίας.
Διαθεσιμότητα για μετάβαση σε σημεία ενδιαφέροντος ανάλογα με τις ανάγκες.
Ικανότητα εργασίας σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον. 
Συμμετοχή σε σχετικές εκπαιδεύσεις. 
Όλα τα άλλα καθήκοντα που θα ανατίθενται από τη Διοίκηση.
 
Επιθυμητά Προσόντα
Άριστη γνώση της αραβικής γλώσσας.
Εμπειρία στη διερμηνεία/μετάφραση.
Πολύ καλή γνώση και της γαλλικής γλώσσας. 
Πτυχίο ή/και πιστοποίηση σε σχέση με τις αναφερόμενες γλώσσες.
Προηγούμενη εμπειρία με ευάλωτες ομάδες, ιδίως αιτούντες άσυλο, πρόσφυγες και μετανάστες θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα. 
Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία με εθνικές ή διεθνείς οργανώσεις.
Γνώση άλλης γλώσσας, όπως κουρδικών κα. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό σημείωμα τους με συνοδευτική επιστολή στο email: executive.support@redcross.org.cy ή στη διεύθυνση μας Τ.Θ. 25374, 1309 Λευκωσία, μέχρι τις 09 Σεπτεμβρίου 2018.

Κάνε μια εισφορά

    Ο Κυπριακός Ερυθρός ...

Περισσότερα
 €5  €10  €25
 €50  €100  €200

Εγγραφή στο Newsletter