Γλώσσα

Κενή θέση εργασίας

 
ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
 
 
Ο Κυπριακός Ερυθρός Σταυρός ζητά να προσλάβει άτομο για τη θέση «Λειτουργού Μεταναστευτικών Θεμάτων», στα Γραφεία Διοίκησης στη Λευκωσία. Η θέση είναι πλήρους απασχόλησης.
 
 
Καθήκοντα
Γενικό συντονισμό σε θέματα μετανάστευσης και ασύλου. 
Διάγνωση μεταναστευτικών αναγκών μεταναστών μέσω έρευνας πεδίου Επισκέψεις σε κέντρα μεταναστών.
Συμμετοχή σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης άφιξης μεταναστών.
Συμμετοχής και διεκπεραίωση εκπαιδεύσεων σε θέματα μετανάστευσης και ασύλου.
Συντονισμός των εθελοντών αυτού του πλαισίου.
Παρακολούθηση και ενημέρωση  σχετικά με τρέχουσες εξελίξεις σε θέματα μετανάστευσης και ασύλου (π.χ. Νομοθεσίες, καλές πρακτικές, ανακοινώσεις).
 
 
Απαιτούμενα προσόντα
Κάτοχος Πανεπιστημιακού πτυχίου στις Κοινωνικές Επιστήμες.
Mεταπτυχιακή ειδίκευση σε θέματα Μετανάστευσης θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
Άριστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής Γλώσσας.
Άριστη γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και προγραμμάτων Microsoft Office.
Τριετής πείρα σε παρόμοια θέση.
Γνώση  μεταναστευτικού δικαίου και παρεμφερών θεμάτων. 
 
 
 
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό σημείωμα και τη συνοδευτική επιστολή αυτού ηλεκτρονικά: executive.support@redcross.org.cy ή ταχυδρομικώς: Τ.Θ. 25374, 1309 Λευκωσία, μέχρι τις 23 Μαΐου 2018.