Γλώσσα

Γραφεία Διοίκησης

Προσωπικές Λεπτομέρειες
Ηλεκτρονική Διεύθυνση *
Διεύθυνση Κατοικίας
Ποσό Εισφοράς
Αποδέχομαι τους Όροι και Προϋποθέσεις

this.title

 

 

 

Κυπριακός Ερυθρός Σταυρός
Οδός Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού 3
2063 Στρόβολος, ΚΥΠΡΟΣ

Τ.Θ. 25374, 1309 Λευκωσία ΚΥΠΡΟΣ

Τηλέφωνο: (+357) 22 504400
Τηλεομοιότυπο: (+357) 22 666956
Email: admin@redcross.org.cy